Добре дошли на информационната страница на СОУ "Отец Паисий" град Самоков.

Адрес: гр. Самоков, ПК 2000, обл. Софийска

Улица: "Булаир” №2

Тел.: 0722 66482

GSM: 0893615096

e-mail: sou_samokov@abv.bg

График на учебното време за учебната 2012 / 2013 година

Прием 2012 / 2013 учебна година

По решение на педагогическия съвет на училището от януари 2012 г. през 2012 - 2013 учебна година, се предвижда следният план - прием:
  • Прием на ученици след V клас;
  • Една паралелка след завършен VІІ клас, профил „Технологичен – ИТ” с интензивно изучаване на английски език с балообразуващи предмети, освен посочените в чл. 18. ал. 1, т. 2 на Наредба № 11  и информационни технологии от удостоверението за завършен VІІ клас;
  • Една профилирана паралелка след завършен VIII клас - профил „Технологичен - ИТ” дневна форма  на обучение с 4-годишен срок на обучение. Балообразуващите предмети: оценките от свидетелството за завършен осми клас по информ. технологии, англ. език, история и цивилизация и биология и здравно образование и БЕЛ, с максимален бал 30. Профилиращи предмети: информ. технологии, англ. език, история и цивилизация и биология и здравно образование.

 

Къде се намира училището в Самоков?

Уеб сайт в alle.bg